ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 9161 8577

ออกแบบและผลิตถุงพลาสติก

บริการรับออกแบบถุงพลาสติก รับผลิตถุงพลาสติก
ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ

ผลิตถุงหูหิ้ว ผลิตถุงซิปล็อค ถุงแพ็คสินค้า
ถุงเจาะมือ ถุงขยะดำ ถุงเจาะรู

รับผลิตถุงพลาสติกตามสั่ง ส่งมอบตรงเวลา

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่การยอมรับในระดับสากล

แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.
แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.
แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.
แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.
แมกเนติก แอนเน็กซ์ ซัพพลาย บจก.

บริษัท แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย จำกัด

        โรงงานรับออกแบบและผลิตถุงพลาสติกตามสั่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/8 หมู่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาองค์กร พนักงาน ระบบการผลิตให้ทันสมัย เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้ทันกับทิศทางการตลาดโลก โดยการนำระบบจัดการคุณภาพ ISO9001 : 2015 มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีมาตราฐานคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

        บริษัท แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย จำกัด รับออกแบบและผลิตถุงพลาสติกตามสั่ง ผลิตถุงหูหิ้ว ผลิตถุงซิปล็อค ถุงแพ็คสินค้า ถุงเจาะมือ ถุงเจาะรู ถุงขยะดำ ถุงเพาะชำ ถุงประกอบ ถุงปากเสมอ ถุงม้วน ถุงค้าปลีก ถุงแพ็คสินค้าแบบโลโก้ แบบลามิเนต ซองเอกสาร

บทความ

“เป็นผู้ผลิตที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งจัดหาสิ่งที่ดีที่สุด
ตรงความต้องการของลูกค้า

ส่งมอบตรงเวลาและมุ่งมั่นสู่การยอมรับในระดับสากล พัฒนาระบบและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง”